Korporativni pokloni

Vrijednosti koje naši proizvodi komuniciraju: rodna ravnopravnost i osnaživanje žena.

Inspirirajte i promovirajte organizacijsku kulturu koja počiva na uključivosti, društvenoj pravednosti i osnaživanju žena pomoću:

Inspirirajmo zajedno nove generacije strašnih žena!